DEFINICIJA SEKSIZMA

Seksizam je pojam koji označava svaku vrstu diskriminacije, nepoštivanja ili omalovažavanja temeljenih na spolu ili rodu. To uključuje postupanja, izjave, stavove ili predrasude koje potiču neravnopravnost između žena i muškaraca, promičući prepoznavanje i tretiranje jednog spola kao inferiornog ili nadmoćnog u odnosu na drugi. Seksizam se može manifestirati u različitim oblicima, uključujući verbalno nasilje, stereotipe, nejednakost u pristupu resursima i prilikama, te nepravedne društvene norme, uključujući medije.

Seksizam je svaki oblik izražavanja (čin, riječ, slika, gesta) koji se temelji na ideji da su neke osobe, najčešće žene, inferiorne zbog svojeg spola.

RODNA RAVNOPRAVNOST I ULOGA MEDIJA

Rodna ravnopravnost predstavlja ideal društvene jednakosti i pravednosti između žena i muškaraca. To znači da bi svaka osoba, bez obzira na spol, trebala imati jednake mogućnosti, prava i slobode u svim aspektima društva, uključujući pristup obrazovanju, zaposlenju, političkom sudjelovanju, zdravstvenoj skrbi i drugim resursima. Mediji igraju ključnu ulogu u oblikovanju i održavanju društvenih normi i vrijednosti. Kao takvi, oni imaju odgovornost promicati rodnu ravnopravnost i izbjegavati seksističke pristupe u svom izvještavanju i kreiranju sadržaja. Medijska industrija treba prepoznati svoju ulogu u promicanju inkluzivne kulture koja reflektira raznolikost društva i poštuje prava svih njegovih članica i članova.

STEREOTIPI I PREDRASUDE U MEDIJIMA

Stereotipi su generalizirane i pojednostavljene predodžbe o određenim skupinama ljudi, uključujući i rodne skupine. Medijski stereotipi često stvaraju nerealne ili iskrivljene slike o muškarcima i ženama, utemeljene na tradicionalnim društvenim ulogama i očekivanjima. Takvi stereotipi mogu pridonijeti održavanju rodne neravnopravnosti i seksizma. Predrasude, s druge strane, predstavljaju subjektivne, negativne osjećaje ili stavove prema određenim skupinama ljudi, u ovom slučaju prema ženama ili muškarcima. Medijske predrasude mogu se ogledati u nepravednom i neobjektivnom izvještavanju, prikazujući jedan spol superiornim drugome ili promičući klišeje o rodnim ulogama.

PRIMJERI SEKSIZMA IZ MEDIJA I OGLAŠIVAČKIH KAMPANJA

SEKSIZAM NAŠ SVAGDAŠNJI

ZAKONI I PROPISI U REPUBLICI HRVATSKOJ

(„Narodne Novine“ broj 59/04., 84/11., 81/13., 114/22.)

(„Narodne Novine“ broj 111/21., 114/22.)

(„Narodne Novine“ 82/08, 69/17)

(„Narodne Novine“ broj 85/08., 112/12.)

EUROPSKI PRAVNI OKVIR ZA SUZBIJANJE SEKSIZMA

Cilj europskog pravnog okvira za suzbijanje seksizma je osigurati da mediji poštuju ravnopravnost spolova i izbjegavaju seksističko izvještavanje ili diskriminatorne prakse. Ovi pravni instrumenti pružaju okvir za zaštitu prava osoba i promicanje rodne ravnopravnosti na europskoj razini, stvarajući temelj za stvaranje inkluzivnih medijskih okruženja koja poštuju prava i dostojanstvo svih osoba, bez obzira na spol.

MEHANIZMI ZA PRIJAVLJIVANJE SEKSISTIČKIH SADRŽAJA