MEHANIZMI ZA PRIJAVLJIVANJE SEKSISTIČKIH SADRŽAJA

Seksizam naš svagdašnji putem objava na društvenim mrežama educira građanke i građane o postojanju ovih mehanizama i potiče na prijavljivanje seksističkog sadržaja. Kroz podizanje svijesti o štetnosti seksizma u medijima, građanke i građani se potiču na aktivno sudjelovanje u promicanju rodne ravnopravnosti i odgovornog novinarstva. Prijavljivanje seksističkog sadržaja pomaže u stvaranju okoline u kojoj mediji odgovorno izvještavaju i poštuju prava svih članica i članova društva.

U Hrvatskoj postoje različiti mehanizmi za prijavljivanje seksističkih sadržaja u medijima kako bi se osiguralo poštivanje rodne ravnopravnosti i smanjila diskriminacija. Važne institucije i tijela koja građankama i građanima omogućuju prijavljivanje seksizma su:

Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova je neovisno tijelo koje provodi Zakon o ravnopravnosti spolova. Pravobraniteljica može razmotriti pritužbe na diskriminaciju temeljem spola, bračnog ili obiteljskog statusa ili spolne orijentacije; može upozoriti, predložiti i dati preporuke tijelima državne uprave, jedinicama lokalne i područne samouprave i drugim tijelima s javnim ovlastima. Također, može podnijeti prijavu nadležnom državnom odvjetništvu ako sazna za povredu odredbi Zakona o ravnopravnosti spolova s obilježjima kaznenog djela te može podnijeti prijedlog za pokretanje postupka ocjene ustavnosti zakona, odnosno ustavnosti i zakonitosti drugih propisa.

Prijave se podnose putem e-maila ravnopravnost@prs.hr ili putem linka.

Novinarsko vijeće časti jedino je tijelo samoregulacije medijskog prostora u Hrvatskoj i djeluje u okviru Hrvatskog novinarskog društva. Vijeće utvrđuje postoji li kršenje Kodeksa časti hrvatskih novinara i općih pravila novinarske profesije. U slučaju kršenja, može izreći:

  • u blažem slučaju – opomenu, kojom podsjeća na obaveze i dužnost pridržavanja etičkih i profesionalnih normi
  • u težem slučaju – težu opomenu, kojom će upozoriti na ozbiljno kršenje etičke i profesionalne norme
  • u najtežem slučaju, kada se povredama odredbi Kodeksa časti hrvatskih novinara teško kompromitira dostojanstvo profesije – odluku o isključenju iz HND-a.

Novinarsko vijeće časti može pokrenuti postupak protiv konkretnog novinarskog rada novinarke ili novinara ili druge osobe koja obavlja novinarski posao, a koja nije članica ili član HND-a. U tom slučaju ne donosi odluku o povredi Kodeksa i ne izriče sankciju, nego donosi mišljenje u kojem konstatira koja su etička i profesionalna načela povrijeđena u konkretnom slučaju.

Prijave se podnose putem linka.

Vijeće za elektroničke medije (VEM) neovisno je regulatorno tijelo u području elektroničkih medija u Republici Hrvatskoj. Osnovne zadaće Vijeća obuhvaćaju: provođenje postupka davanja koncesije, donošenje odluka o oduzimanju koncesija i dopuštenja, davanje dopuštenja za obavljanje djelatnosti pružanja audio i/ili audiovizualnih medijskih usluga, izricanje opomena u slučaju nepoštivanja odredaba Zakona i podzakonskih akata i/ili podnošenje optužnih prijedloga, …, namjenskog korištenja sredstava Fonda za pluralizam i raznovrsnost medija, razmatranje pritužba građanki i građana. Nepravilnosti, nezakonitosti ili pritužbe vezane za radijske ili televizijske programe, kao i elektroničke publikacije, mogu se prijaviti Vijeću.

Prijave se podnose putem linka.