POLICY PREPORUKE

Seksizam u medijima nije samo površinski problem, već duboko ukorijenjen oblik diskriminacije koji direktno utječe na društvo, posebno na žene i djevojčice, jača nasilje i stvara okruženje u kojem seksizam (p)ostaje prihvatljiv. Iako u Hrvatskoj postoje zakoni koji zabranjuju diskriminaciju po spolu u medijima, njihova provedba i sankcije nisu dovoljno snažne da bi stvorile stvarne promjene u medijskom izvještavanju. Mediji imaju ključnu ulogu u oblikovanju društvenih normi te je stoga jako važno da prepoznaju svoju odgovornost u promicanju rodne ravnopravnosti. Borba protiv seksizma u medijima zahtijeva zajednički napor institucija, medija, civilnog društva i građana/ki. Potrebno je kontinuirano raditi na promicanju rodne ravnopravnosti i razbijanju rodno uvjetovanih stereotipa kako bi se postigla društvena promjena. Seksizam ne smije ostati neprimijećen i normaliziran. Promicanje rodne ravnopravnosti i suzbijanje seksizma trebali bi biti integralni dio svih društvenih i političkih procesa. Podizanje svijesti i edukacija predstavlja početak kraja seksizma u medijima.