Banalizacija nasilja i okrivljavanje žrtve

Tekst objavljen na portalu Šibenski.hr u naslovu obmanjuje čitatelje, a stvarni razlog kazne – činjenica da je otac prekršio ranije izrečenu zaštitnu mjeru zabrane približavanja žrtvi nasilja u obitelji na 50 metara –
objašnjava se tek u pretposljednjem paragrafu.

Odluka HND-a